เศรษฐกิจพอเพียง

posted on 11 Jul 2010 19:53 by bookkoree
ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงสามารถช่วยเราได้
ในหลวงท่านทรงช่วยประชาชนของท่านอย่างเต็มที่ 
 
postcard 01
 
postcard02

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (182.93.186.53|182.93.186.53) on 2014-10-21 09:48

cry big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile surprised smile wink wink double wink cry

#1 By (203.172.167.97|203.172.167.97) on 2014-01-29 15:06